Отговорите на горните 2 въпроса, но свързани

Най-хубавите площадки по градове (отговорите на горните 2 въпроса, но свързани)