WhATA Awards

WhATA Awards са годишни награди за успехите и провалите в
българската архитектура. Връчват се от 2010 година. Номинациите и наградите на журито се определят от WhATA. Наградите на публиката се
избират с онлайн гласуване.

WhATA Awards са не просто обобщение на изминалата
архитектурна година, а най-вече забавен и достъпен за
широката публика начин да се покаже развитието на българската
архитектура и да се говори за архитектура въобще.

Разгледайте WhATA Awards